Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mijn Sportas, Sportas Amsterdam. Mijn Sportas is onderdeel van Sportas Amsterdam.

 

1. Persoonsgebonden

Mijn Sportas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Alleen de persoon die is aangemeld via sportas.amsterdam, mag gebruik maken van de activiteiten die vallen onder het sportaanbod van Mijn Sportas.

 

2. Aanvragen

Het aanvragen van Mijn Sportas kan alleen via www.mijnsportas.nl.

 

3. Geldigheid van het abonnement Mijn Sportas

Mijn Sportas is voor de termijn die betaald is. Om het lidmaatschap definitief op te zeggen, dient het afmeldingsformulier ingevuld te worden en digitaal aangeleverd aan info@sportas.amsterdam.nl.

 

4. Betaling

De betaling van Mijn Sportas kan vooraf via Ideal voldaan worden. Mijn Sportas in maandelijkse termijnen of in één keer vooraf betalen voor de gehele duur van het contract.

 

5. Huishoudelijk reglement

De abonnementhouder van Mijnsportas dient zich te houden aan de reglementen van de sportinstelling. De abonnementhouder dient zich te houden aan de instructies en aanwijzingen van de sportaanbieders.

 

6. Materiaalbeheer

Een ieder wordt geacht op zorgvuldige wijze met materialen om te gaan, en waar nodig gebruikte

materialen op te ruimen.

 

7. Wijzigingen prijzen en aanbod

Sportas Amsterdam behoudt het recht om prijzen en sporten gedurende het jaar aan te

passen. Sportas Amsterdam behoudt het recht om basissporten gedurende jaar te

verplaatsen naar andere locaties in Amsterdam of andere sporten toe te voegen.

 

8. Aansprakelijkheid

Sportas Amsterdam is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het programma

zoals deze staat beschreven op www.mijnsportas.nl Sportas Amsterdam is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van sportpashouders. Deelname gebeurt op eigen risico. Géén van de deelnemers is door Mijn Sportas verzekerd tegen lichamelijk letsel of materiële schade, opgelopen tijdens en door sportbeoefening. In alle niet in bovenstaande beschreven gevallen, beslist Sportas Amsterdam. Deze beslissingen zijn bindend.

 

9. Algemene leveringsvoorwaarden Sportas Amsterdam

Voor de aanschaf van het abonnement Mijn Sportas geldt ook de algemene leveringsvoorwaarden van

De gemeente Amsterdam. De voorwaarden staan beschreven op https://www.amsterdam.nl/algemene_onderdelen/overige/proclaimer/